Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

The Egg-Born Princess, Estonia (fairy tale)/Η πριγκίπισσα που γεννήθηκε από αυγό, Εσθονία (παραμύθι)The Egg-Born Princess, Estonia (fairy tale)/Η πριγκίπισσα που γεννήθηκε από αυγό, Εσθονία (παραμύθι)

The Goat and Her Three Kids, Romania (fairy tale)/ Η κατσίκα και τα τρία παιδιά της, Ρουμανία (παραμύθι)The Goat and Her Three Kids, Romania (fairy tale)/ Η κατσίκα και τα τρία παιδιά της, Ρουμανία (παραμύθι)

Κυριακή, 14 Ιανουαρίου 2018

Ὄνος καὶ κόραξ καὶ λύκος, Αἰσώπου Μῦθοι [ΣΟΔ]/ Asino, corvo e lupo, Miti di Esopoνος κα κόραξ κα λύκος, Ασώπου Μθοι [ΣΟΔ]/ Asino, corvo e lupo, Miti di Esopo

Nibbly-Quibbly The Goat, Ukraine (fairy tale)/Nibbly-Quibbly The Goat, Ukraine (fairy tale)/

The Little Girl And The Winter Whirlwinds, Bulgaria (fairy tale)/ Το μικρό κορίτσι και οι άνεμοι του χειμώνα, Βουλγαρία (παραμύθι)The Little Girl And The Winter Whirlwinds, Bulgaria (fairy tale)/ Το μικρό κορίτσι και οι άνεμοι του χειμώνα, Βουλγαρία (παραμύθι)