Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Ἀηδὼν καὶ χελιδών Αἰσώπου Μῦθοιηδόνι συνεβούλευε χελιδν τος νθρώποις εναι μόροφον κα σύνοικον ς ατή. δ επεν· "Ο θέλω τν λύπην τν παλαιν μου συμφορν μεμνσθαι, κα δι τοτο τς ρήμους οκ."

Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017

Ο Βοριάς κι ο Ήλιος ή Βορέας καὶ Ἥλιος [αρχαίο πολυτονικό κείμενο] - Μύθος του Αισώπου


  [η ανωτέρω εικόνα προέρχεται από την ακόλουθη ιστοσελίδα : 
https://chilonas.com/2012/09/06/httpwp-mep1op6y-qt/  όπου ο Αίσωπος ενώ σερβίρει δύο ιερείς_πίνακας του Francis_Barlow_1687_wikipedia]

Βορέας καὶ Ἥλιος
Βοῤῥᾶς χειμέριος ἔριν ἐποιήσατο πρὸς τὸν Ἥλιον, ποῖος ἐξ αὐτῶν ὁδοιποροῦντός τινος τὸ ἱμάτιον ἀποδύσει. 

Παραμύθι με νεράϊδεςΑκόμη μια φορά μου χάκαραν το νέο προφίλ του ΦΒ Όμηρος Ερμείδης, το αρχικό τον Δεκέμβριο και έκτοτε άλλα 4 με τελευταίο αυτό που λειτούργησε από Παρασκευή 12 Μαΐου έως Σαββάτο βράδυ 13 Μαΐου, πρόκειται περί Κακίας και Αλητείας άνευ προηγουμένου, διότι μέσω Φβ προωθώ την ιστοσελίδα μου και από τις διαφημίσεις της προσπαθώ να πάρω χρήματα. Ως άνεργος και έχοντας ακόμη 5 χρόνια δια συνταξιοδότηση. Το άτομο που εμπλέκεται είναι φίλος- η του ΦΒ, γι’ αυτό προσέχετε ποιούς έχετε φίλους – ες !!

Κάποτε πριν πολλά χρόνια ζούσε ένα αγόρι τόσο ευαίσθητο και καλόκαρδο που μια κακιά μάγισσα θύμωσε τόσο μαζί του που αποφάσισε να του στείλει τη νεράιδα του Σκότους

Ἀθηναῖος χρεωφειλέτης Αἰσώπου Μῦθοιθήνησι χρεωφειλέτης νρ παιτούμενος π το δανειστο τ χρέος τ μν πρτον παρεκάλει ναβολν ατ δοναι, πορεν φάσκων. ς δ οκ πειθε, 

Κυριακή, 4 Ιουνίου 2017

Αἰθίοψ Αἰσώπου ΜῦθοιΑθίοπά τις νήσατο τοιοτον ατ τ χρμα εναι δοκν μελεί το πρότερον χοντος. Κα παραλαβν οκαδε, πάντα μν ατ προσγε τ

Ο ετοιμοθάνατος βασιλιάςΑκόμη μια φορά μου χάκαραν το νέο προφίλ του ΦΒ Όμηρος Ερμείδης, το αρχικό τον Δεκέμβριο και έκτοτε άλλα 4 με τελευταίο αυτό που λειτούργησε από Παρασκευή 12 Μαΐου έως Σαββάτο βράδυ 13 Μαΐου, πρόκειται περί Κακίας και Αλητείας άνευ προηγουμένου, διότι μέσω Φβ προωθώ την ιστοσελίδα μου και από τις διαφημίσεις της προσπαθώ να πάρω χρήματα. Ως άνεργος και έχοντας ακόμη 5 χρόνια δια συνταξιοδότηση. Το άτομο που εμπλέκεται είναι φίλος- η του ΦΒ, γι’ αυτό προσέχετε ποιούς έχετε φίλους – ες !!


 [η εικόνα προέρχεται από την ακόλουθη ιστοσελίδα :  http://paramithi-paramithi.blogspot.gr/2011/03/blog-post_29.html]Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ετοιμοθάνατος βασιλιάς.

Αἴλουρος καὶ ἀλεκτρυών Αἰσώπου ΜῦθοιΑλουρος, συλλαβν λεκτρυόνα, τοτον βούλετο μετ' ελόγου ατίας καταθοινήσασθαι. Κα δ ρξάμενος κατηγόρει ατο λέγων χληρν ατν