Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017

Ἀθηναῖος χρεωφειλέτης Αἰσώπου Μῦθοιθήνησι χρεωφειλέτης νρ παιτούμενος π το δανειστο τ χρέος τ μν πρτον παρεκάλει ναβολν ατ δοναι, πορεν φάσκων. ς δ οκ πειθε, 


προσαγαγν ν ν εχε μόνην, παρόντος ατο επώλει. νητο δ προσελθόντος κα διερωτντος ε τοκς ς εη, κενος φη μ μόνον ατν τίκτειν, λλ κα παραδόξως. Τος μν γρ μυστηρίοις θήλεα ποκύειν, τος δ Παναθηναίοις ρσενα. Το δ κπλαγέντος πρς τν λόγον, δανειστς επεν " λλ μ θαύμαζε. Ατη γάρ σοι κα Διονυσίοις ρίφους τέξεται."
λόγος δηλο τι πολλο δι τ διον κέρδος οκ κνοσιν οδ τος δυνάτοις ψευδομαρτυρεν.
Στα νέα Ελληνικά
Στην Αθήνα ένας άνδρας που χρωστούσε, όταν ο δανειστής τού απαίτησε το χρέος, εκείνος τον παρακάλεσε να του δώσει αναβολή, λέγοντας ότι είναι άπορος. Επειδή δεν τον έπειθε, έφερε μία γουρούνα, την μόνη που είχε, για να την πουλήσει παρουσία του δανειστή. Σε έναν αγοραστή που ήρθε και ρώτησε εάν η γουρούνα μπορεί να γεννήσει, εκείνος απάντησε ότι όχι μόνο αυτή γεννά, αλλά και με απίστευτο τρόπο. Στα μεν (Ελευσίνια) Μυστήρια (οπότε θυσιάζουν θηλυκούς χοίρους) γεννά θηλυκά, στα δε Παναθήναια (οπότε θυσιάζουν αρσενικούς χοίρους) γεννά αρσενικά. Στον έκπληκτο από την απάντηση αγοραστή, ο δανειστής του οφειλέτη είπε: «Αυτό δεν είναι τίποτα! Διότι και στα Διονύσια (οπότε θυσιάζουν κατσίκια) αυτή γεννά κατσίκια!».
Η παροιμία δηλώνει ότι πολλοί για το δικό τους κέρδος δεν διστάζουν να λένε ψεύδη ακόμη και για τα αδύνατα.
https://Kinimatografosteatro.blogspot.com/-  Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του και υπάρχει ενεργός σύνδεσμος(link ). Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου